Pojęcie dywersyfikacji w finansach i jej praktyczne zastosowanie

Samo słowo dywersyfikacja oznacza – biorąc pod uwagę pojęcie najbardziej ogólne – mówiąc najkrócej – zróżnicowanie. W bardzo nawet różnych dziedzinach naszego codziennego życia słowo to może oznaczać konkretne elementy różnorodnego działania. Na przykład – rozpatrując na dość powszechnym przykładzie – sprawę dywersyfikacji dostaw ropy naftowej, co oznacza w przypadku Polski posiadanie kilku alternatywnych źródeł, skąd możemy taki surowiec kupować. Dywersyfikacja – jako konkretne słowo zastosowane w praktyce – w świecie inwestowania środków finansowych oznacza takie zróżnicowanie naszych inwestycji, podzielone pomiędzy różne instrumenty finansowe rynku. Inwestując nawet stosunkowo niewielkie środki finansowe w rynek akcji czy obligacji, możemy w sposób dość łatwy podzielić nasze inwestycje między różne rodzaje funduszy. Mogą to być przykładowo najbardziej zróżnicowane, jak tylko to sobie można wyobrazić, fundusze akcyjne, zrównoważone, stabilnego wzrostu, inwestujące na przykład w nieruchomości jak fundusze rynku pieniężnego i specjalistycznego. Możemy też – co jest ostatnio bardzo modne na światowych rynkach finansowych – część środków pieniężnych inwestować np. w surowce. Niekoniecznie zmuszeni lub też zobligowani jesteśmy przecież kupować dosłownie wszystko, można wybrać sobie cząstkowe elementy do zainwestowania pieniędzy. Jeśli chodzi natomiast o dywersyfikację częściową, może ona dotyczyć w swoim założeniu tylko i wyłącznie funduszy z jednej, ściśle określonej grupy. Jako pierwszy z brzegu, a zarazem bardzo obrazowy przykład – można tu podać fundusze akcyjne. W ramach tej dokładnie określonej, a jednocześnie specyficznej grupy funduszy – można wybrać kilka, które różnią się pomiędzy sobą strategią działania, inwestowaniem w poszczególne branże i bardzo różnej wielkości spółki giełdowe. Nasz portfel inwestycyjny może być, a nawet wręcz powinien być też zróżnicowany pod względem chociażby sensu stricte geograficznym. Ważnym elementem jest wszelako jednak fakt tego rodzaju, że znakomita większość naszego portfela inwestycyjnego powinna być lokowana dokładnie w tej samej walucie, w której się zarabia, w niej również będą realizowane zyski. Z uwagi chociażby na znaczne, czasami decydujące wręcz o przyszłym zysku ryzyko walutowe, specjaliści od finansów odradzają inwestowanie poprzez nasze złotówki w zagraniczne fundusze. Jeśli już chcemy więc koniecznie tam inwestować – lokować swoje oszczędności, róbmy to korzystając z waluty danego kraju lub też przy pomocy dolara amerykańskiego.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Comments

comments

Both comments and pings are currently closed.