Obligacje skarbu państwa – zysk bez ryzyka

Szukając na rynku finansowym w Polsce bezpiecznej, pewnej, o solidnej konstrukcji lokaty, zapewniającej dodatkowo z góry znany zysk, można zwrócić uwagę na zakup obligacji emitowanych przez skarb państwa. Tak naprawdę, to nawet obowiązkowo należałoby to zrobić, chociażby w celu dywersyfikacji swoich inwestycji, by mieć w portfelu pewne bezpieczne instrumenty finansowe. Papiery dłużne, emitowane w regularnych odcinkach czasowych przez skarb państwa, należą bowiem bezsprzecznie do najbezpieczniejszych papierów wartościowych. Gwarantowane są one każdorazowo przez skarb państwa, czyli inaczej mówiąc – posiadając taką inwestycję – powinniśmy spać spokojnie. Sprzedając po każdej ich emisji obligacje państwowe, nasze państwo – mówiąc obrazowo – zaciąga jakby dług u swoich obywateli, na określony czas i na z góry określony procent. W ten właśnie unikatowy jakby sposób państwo może finansować z otrzymanych właśnie od swoich obywateli pieniędzy różne inwestycje, po prostu funkcjonować dalej, natomiast zakupujący obligacje ma pewność spodziewanych zysków. Nabywca emitowanych corocznie obligacji skarbu państwa jest w pewien, ściśle określony regułami gry sposób zabezpieczony też przed skutkami występującej inflacji, bowiem wraz ze wzrostem rentowności rośnie także, równolegle, rentowność tych obligacji, które posiadają zmienne stopy procentowe. W takim układzie na ewentualne, potencjalnie znane wcześniej zyski z posiadania takich obligacji państwowych nie ma wpływu ani spadek czy też wzrost notowań poszczególnych spółek na giełdach, nie zależy to także od wahań na przykład na rynkach surowcowych w Polsce czy na świecie. W przeciwieństwie z kolei do niezwykle licznych, a jednocześnie zdecydowanie innych form inwestowania naszych środków finansowych, nabywca obligacji skarbu państwa ma możliwość dopasowania sposobu otrzymywania odsetek do swoich potrzeb i upodobań – mogą być one realizowane w sposób bieżący lub długoterminowy. W przypadku zakupu przez nas – jako obywateli – obligacji 2 letnich czy też 10 letnich – zysk dopisywany jest do posiadanego kapitału każdego roku, dzięki temu przyspieszone jest tempo wzrostu zysku inwestora. Całkowity jednak, znany już nam na wstępie zysk, wypłacany jest nam jako inwestorom dopiero przy wykupie obligacji. Jeśli to są przykładowo obligacje 3 letnie, zysk z nich otrzymujemy tylko i wyłącznie w kolejnych w okresach półrocznych, natomiast w sytuacji posiadania obligacji 4 letnich – zysk jest dopisywany w okresach rocznych.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Comments

comments

Both comments and pings are currently closed.