Obligacje skarbowe – zawsze bezpieczna inwestycja

Panująca od kilku już lat znaczna, pogłębiająca się niepewność na rynkach finansowych całego praktycznie świata, nie wyłączając z tego Polski, skłania wielu ludzi, by szukać bezpiecznych inwestycji w tych niepewnych czasach. Do najbezpieczniejszych, obecnie dostępnych powszechnie instrumentów finansowych – obok oczywiście różnych lokat bankowych – są obligacje skarbowe. Najbardziej – jak się obecnie wydaje – znane obligacje to te, które są emitowane regularnie co roku przez nasze państwo. Noszą one dlatego właśnie nazwę obligacji skarbowych – ponieważ są 100 procentowo gwarantowane przez skarb państwa. Mówiąc językiem zupełnie nie bankowym można z pewnością stwierdzić, że obligacja jest to jakby obietnica, że państwo staje się dłużnikiem wobec osoby, która właśnie stała się właścicielem takiej obligacji. Przykładowo – jeśli nabyliśmy powiedzmy 5 obligacji skarbu państwa, każda o nominalnej i rzeczywistej wartości 100 złotych, to tak, jakbyśmy pożyczyli naszemu państwu 500 złotych, złotych ustalonym terminem, kiedy otrzymamy zwrot pożyczki oraz z dokładnym określenie, ile zarobimy odsetek na takiej inwestycji. Obligacje tego dokładnie rodzaju są zawsze wydawane w ściśle określonych przez emitera, czyli państwo seriach, nie są emitowane pojedynczo. Od różnego rodzaju akcji giełdowych spółek różnią się miedzy innymi tym, że nie dają ich właścicielowi żadnych praw typu współwłasność, prawo do dywidendy czy tez chociażby udziału w walnych zgromadzeniach. Z reguły – wyprodukowane niejako – przez ministerstwo finansów obligacje skarbowe są emitowane na okres, co najmniej jednego roku. Bywają wprawdzie obligacje tego rodzaju, że traktują o krótszym niż podany okres czasie ich wykupu, jednak obecnie nasze państwo takich od kilku lat już nie emitowało. Obligacje skarbu państwa może z założenia nabyć praktycznie każda, dowolna nawet osoba, mogą to być też stowarzyszenia lub nawet fundacje. Cena, jaka jest ustalona już na wstępie sprzedaży obligacji, zawsze jest równa jej wartości nominalnej w danym momencie. Pozostaje jednak w takiej sytuacji aktualne następujące pytanie – czy warto inwestować środki finansowe właśnie w obligacje skarbowe. Faktem jest, należy to bezsprzecznie przyznać, że oprocentowanie obligacji, zwłaszcza w porównaniu do oprocentowania lokat bankowych, na analogiczne terminy, jest nieco niższe. Jednak nie da się tego ukryć, że obligacje mają swoje zalety, dające im w pewnych obszarach przewagę nad lokatami.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Comments

comments

Both comments and pings are currently closed.