Kredyt konsumencki

Kredyt konsumencki

W dniu 18 grudnia 2011 roku weszła w życie nowa ustawa dotycząca zasad udzielania kredytów konsumenckich. Czy nowe uregulowanie prawne jest korzystniejsze dla klienta banków niż poprzednie rozwiązania prawne?. W wielu czynnikach można stwierdzić, że klient zyska w kilku punktach takiego rozwiązania. Istotnym ułatwieniem przy podjęciu decyzji o wyborze banku, gdzie będzie zaciągnięte zobowiązanie, jest otrzymanie czytelnych zasad i wszelkich parametrów udzielonego, czy też oferowanego produktu finansowego. Każdy bank jest obecnie, w świetle nowych przepisów, do przedstawienia klientowi formularza według obowiązującego we wszystkich bankach wzoru. Na tym formularzu będą zawarte parametry kredytu, a więc wysokość odsetek, kwota całkowita do spłaty, wysokość opłat i prowizji – jednym słowem wszystkie koszty kredytu. Ułatwi to klientowi dokonania wyboru pośród propozycji kredytów, gdyż będą jasno określone kryteria i parametry produktu finansowego. Nie będzie więc sytuacji obserwowanej przed wejściem w życie nowych regulacji prawnych, gdzie kredytobiorca często nie mógł się zorientować w rzeczywistych kosztach zaciąganego kredytu, gdyż parametry w poszczególnych bankach były bardzo różnie podawane. Kolejnym korzystnym rozwiązaniem dla klienta jest wydłużenie o 4 dni czasu, kiedy klient może podjąć decyzję o rezygnacji z otrzymanego już kredytu i jego zwrocie. Jednak są i pewne rozwiązania w nowej ustawie niekoniecznie korzystne z punktu widzenia kredytobiorcy. Zniknie 5 procentowy limit wysokości łącznych prowizji i opłat, pobieranych przez bank przy udzieleniu kredytu. Teraz n banki mogą w sposób nieograniczony ustalać wysokość powyższych kosztów. Kolejna nowa regulacją jest możliwość pobierania przez banki dodatkowych opłat za spłatę kredytu przed ustalonym pierwotnie terminem. Dość istotna zmiana jest też podwyższenie kwoty granicznej, która stanowi, iż jest to kredyt konsumencki. Dotychczas wysokość tego progu stanowiła kwota 80 000 zł, obecnie została ona podwyższona do kwoty 255 550 zł. Wprowadzona ustawa dotyczy generalnie kredytów gotówkowych, jednak niektóre jej zapisy będą obowiązywać również przy kredytach hipotecznych oraz kredyty udzielane w ramach rachunków osobistych. Generalnie ideą nowej regulacji prawnej jest większa przejrzystość dot. udzielonego kredytu dla klienta.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Comments

comments

You can leave a response, or trackback from your own site.