Kredyt a źródło dochodów

W zależności od źródła naszego dochodu instytucje kredytowe wymagać będą przedłożenia różnej dokumentacji. W przypadku działalności wykonywanej osobiście potrzebne jest oświadczenie związane z dochodami. Dochody z umów cywilnoprawnych dotyczą umów zlecenia oraz umów o dzieło. Osoba ubiegająca się o kredyt dostarczyć może również zaświadczenie o źródle i wysokości miesięcznego dochodu. W przypadku takiej formy źródła dochodów konieczne jest również przedstawienie deklaracji podatkowej za ostatni rok lub też innych dokumentów potwierdzających dochody z ostatniego roku. O kredyt hipoteczny ubiegać się mogą również osoby, których główne źródło dochodzi stanowi emerytura, renta lub świadczenie przedemerytalne. W celu zyskania kredytu przedłożyć trzeba dokument, który potwierdza prawo do pobieranie danego świadczenia. W przypadku renty wymagany jest dokument, który wskazuje okres pobieranie świadczenia. Bank do wglądu otrzymuje również zaświadczenie o ostatniej wypłacie świadczenia. Zaświadczeniem tym może być wyciąg z konta bankowego, odcinek emerytury bądź renty. W przypadku, gdy osoba posiada umowę o pracę na czas nieokreślony na terenie Unii Europejskiej wymagana jest umowa o pracę z ostatnich 2 lat.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Comments

comments

You can leave a response, or trackback from your own site.