Hipoteka

Hipoteka jest głównym zabezpieczeniem kredytu hipotetycznego. Terminem hipoteka określa się ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości, na które wierzyciel oraz dłużnik przystali poprzez wpis do księgi wieczystej. Ma to służyć zabezpieczeniu konkretnej wierzytelności, czyli długu. Jeżeli dług zostaje spłacony, to i hipoteka wygasa. Jeżeli natomiast dłużnik sprzeda daną nieruchomość komuś innemu, ale wciąż nie spłacił kredytu, to hipoteka nadal obowiązuje. Nie ma tu znaczenia zmiana właścicielska, dlatego zawsze przed zakupem mieszkania należy sprawdzić, czy nie jest one już obciążone hipoteką. Do niedawna obowiązywały dwa rodzaje hipoteki: zwykła oraz kaucyjna. Pierwsza z nich służyła zabezpieczeniu wierzytelności o znanej i ustalonej wartości, natomiast druga była zabezpieczeniem wierzytelności o nieustalonej wartości. W lutym 2011 roku wraz ze zmianą ustawy o księgach wieczystych i hipotece za te dwie wyżej wspomniane wprowadzono pojęcie hipoteki umownej. Ten rodzaj hipoteki ustalany jest na kwotę do oznaczonej wartości i zabezpiecza ona wierzytelności przyszłe lub istniejące, a także wierzytelności o ustalonej bądź nieustalonej kwocie. W terminologii funkcjonuje także takie pojęcie jak hipoteka przymusowa, a jej ustanowienie przysługuje wierzycielowi.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Comments

comments

You can leave a response, or trackback from your own site.