Dokumenty do kredytu na dom

Przygotowując się do pożyczki kredytowej należy zgromadzić wiele potrzebnych dokumentów. W zależności od rodzaju budynku potrzebna będzie odmienna dokumentacja. W przypadku chęci uzyskania kredytu hipotecznego na kupno nowego domu jednorodzinnego należy do dokumentacji kredytowej poza wnioskiem oraz dokumentami potwierdzającymi tożsamość kredytobiorcy dołączyć również odpis z księgi wieczystej domu. Istotne jest by dokumentacja zawierała akt notarialny sprzedaży lub umowę przedwstępną sprzedaży domu. W przypadku, gdy w imieniu którejś ze stron występują pełnomocnicy należy również dołączyć ważne pełnomocnictwa. Zarówno przy udzielaniu kredytu na zakup nowego domu, jak i w przypadku nowych mieszkań, potrzebne jest również przestawienie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku. Możliwe jest również przedstawienia przyjęcia przez urząd wiadomości o zakończonych robotach budowlanych w obrębie nieruchomości będącej przedmiotem kupna. Do dokumentów najważniejszych należy również promesa banku. Potwierdza ona wyodrębnienie nieruchomości wolnej od obciążeń hipotecznych, które należą do sprzedającego. Kupno domu wymaga przeznaczenia sporej sumy pieniężnej na ten cel, dlatego też banki skrupulatnie sprawdzają wnioski.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Comments

comments

You can leave a response, or trackback from your own site.