Co to jest obligacja

Obligacja to papier wartościowy, w którym jedna ze stron (emitent) stwierdza, że jest dłużnikiem wobec drugiej strony (obligatariusz) i zobowiązuje się do wykupu obligacji. Istnieje podział ze względu na rodzaj emitenta: obligacje skarbowe (emitowane przez Skarb Państwa), obligacje municypalne ( emitowane przez samorządy terytorialne), obligacje podmiotów prawnych. Ważną kwestią jest również okres do wykupu, czyli liczba lat w czasie, których emitent wykona zobowiązanie do spłaty długu. Data wykonania, to czas liczony do czasu wykupu obligacji. Rozróżniamy cztery okresy: obligacje krótkoterminowe (do 1 roku), obligacje średnioterminowe (od 1-5 lat), obligacje długoterminowe (powyżej 5 lat) oraz obligacje wieczyste – zwane konsolami (nie są nigdy wykupowane). Bardzo dużo emisji obligacji klauzulę, która daje emitentowi prawo do wykonania dodatkowych działań. Istnieje również wiele podział obligacji ze względu na sposób wykupu: obligacje z opcją wykupu (emitent ma prawo do wykupu obligacje przed terminem), obligacje z opcją sprzedaży (obligatariusz ma prawo do wykupu obligacji przed ostatecznym terminem), obligacje z opcją przedłużenia, obligacje o jednym terminie wykupu, obligacje o kilku terminach wykupu, obligacje zamienne, obligacje wymienne, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz obligacje częściowo opłacone (nabycie obligacji odbywa się w ratach). Obligacje najbezpieczniejsze to takie, które otrzymują najwyższe ratingi. Obligacje posiadające niski rating są określane mianem obligacji śmieciowych.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Comments

comments

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.