Akcje – czym są i jakie wyróżniamy ich rodzaje

Akcje – czym są i jakie wyróżniamy ich rodzaje

Pojedyncza akcja jest rodzajem papieru wartościowego, nadająca właścicielowi prawo do udziału w spółce, która wyemitowała daną akcję .Oznacza to, ze inwestor staję się udziałowcem spółki (akcjonariuszem) i ma uprawnienia do otrzymywania dywidendy (dochodu z tytułu posiadania akcji na własność). Wyróżnia się kilka rodzajów akcji, np.: na okaziciela, imienne, uprzywilejowane, podlegające wykupowi, bezpieczne, groszowe. Akcjami na okaziciela oznaczają, że osobą uprawnioną do nich jest każdy będący w posiadaniu dokumentu akcji. Oznacza to, że papier wartościowy nie jest przypisany do o do osoby wskazanej konkretnie w dokumencie, akcjonariuszowi przypada prawo głosu, jeśli tak postanowiono. Papierami wartościowymi, z których wypłaca się dywidendy przed wszelkimi innymi, są akcje uprzywilejowane. Osobom posiadającym takie udziały nie przysługuje prawo głosu. Kolejnym rodzajem papierów wartościowych są akcje podlegające wykupowi. Są one emitowane na określonych zasadach, zazwyczaj jest to pozyskanie dodatkowych funduszy na inwestycje własne spółki oraz zwiększenie wartości firmy. Akcje podlegają wykupowi przez emitenta po określonym czasie. Papiery wartościowe określane mianem bezpiecznych należą do dużych firm, które dają pewność wypłaty dywidendy oraz niosą ze sobą małe ryzyko straty. Akcje o niskiej cenie w stosunku, do których najczęściej dochodzi do działań spekulacyjnych nazywane są groszowymi.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Comments

comments

You can leave a response, or trackback from your own site.