Rodzaje papierów wartościowych na GPW

Rodzaje papierów wartościowych na GPW

Parkiet giełdowy większości osób kojarzy się głównie z rynkiem, na którym dochodzi do obrotu akcjami. Po za nimi na giełdzie dochodzi również do transakcji kupna i sprzedaży innych papierów wartościowych, np.: prawa poboru i prawa do akcji, obligacje, listy zastawne, warranty. Definicja określa papiery wartościowe jako dokumenty, które oznaczają wystąpienie określonego prawa majątkowego. Jego zrealizowanie możliwe jest w wyniku okazanie ich okazania lub zwrotu. Akcje są dokumentem potwierdzającym, że akcjonariusz (osoba, która je kupiła), jest właścicielem (udziałowcem) majątku danej spółki akcyjnej. Z tego tytułu uzyskuje określone prawa i obowiązki – prawo do udziału w walnym zgromadzeniu, czy prawo do dywidendy. Prawem poboru nazywana jest sytuacja, w której akcjonariusze danej spółki maja możliwość kupienia akcji z nowej emisji w drodze pierwszeństwa. PDA, czyli prawo do akcji, jest możliwością sprzedaży akcji z nowej emisji, przed wprowadzeniem jej na giełdę. Obligacje są papierami wartościowymi, które emitent sprzedaje w celu zaciągnięcia u nabywców pożyczki. Są one papierami dłużnymi i dają zysk w określonym okresie, zwanym czasem wykupu. Najczęściej występują obligacje ze stałym lub zmiennym oprocentowaniem, co oznacza, że nabywca często wie dokładnie ile może na nich zarobić.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Comments

comments

You can leave a response, or trackback from your own site.