księgowość budżetowa

księgowość budżetowa

Zasady, jakimi kieruje się księgowość budżetowa, zostały dość jasno opisane w kilku ustawach o rachunkowości oraz w ustawach odnoszących się do finansów publicznych. W praktyce wygląda to tak, że wszystkie rządowe i samorządowe jednostki budżetowe, wszystkie samorządy gminne czy wojewódzkie oraz wszelkie temu podobne organizacje zobowiązane są do przedstawiania realnego i rzetelnego stanu swoich finansów. W przeciwnym razie, za każde zatajenie grożą im przykre konsekwencje. Warto również wiedzieć, że wszystkie te jednostki zobowiązane są do stosowania nieco innych, bardziej restrykcyjnych zasad, odnoszących się do przedstawiania majątków. Jedna z zasad mówi bardzo wyraźnie, że w rachunkowych księgach zawarte zostać muszą wszystkie, bez jakichkolwiek wyjątków, przychody oraz wydatki związane z funkcjonowaniem danej jednostki budżetowej. Wszystkie te dane, zebrane razem w jedną spójną całość, dotyczyć muszą danego roku obrotowego. Ustawa zobowiązuje także jednostki budżetowe, aby bez opóźnień i w wyznaczonym do tego celu terminie, aby sporządzały wykaz wszystkich swoich wydatków i dochodów, najlepiej tuż po ich zaistnieniu.Księgowość toruń jest znacznie bardziej skomplikowana niż wszystkie pozostałe, nie obarczone tak wieloma aktami prawnymi.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Comments

comments

You can leave a response, or trackback from your own site.