Kredyty w walucie obcej

Kredyty w walucie obcej

Z miesiąca na miesiąc zmniejsza się liczba udzielanych przez banki kredytów w walutach obcych. Najpierw banki wycofały ofertę kredytów udzielanych we frankach szwajcarskich. Już obecnie żaden bank nie udziela kredytów w tej walucie, chodzi oczywiście o kredyty hipoteczne. Jednak obserwujemy tez wycofywanie się banków z udzielania kredytów również w euro. Jest kilka przyczyn takiego stanu rzeczy. Na pewno jedną z nich stanowi trudniejsza dostępność takich produktów finansowych, poprzez wejście z początkiem stycznia bieżącego roku zapisów dotyczących Rekomendacji S, które to przepisy znacznie zmniejszyły zdolność kredytową. Pomimo tej regulacji kilka kolejnych banków wycofało się w ogóle u udzielania kredytów w euro. Inne z kolei w rozmaity sposób, poprzez podejmowane działania, zmniejszają możliwości dostępu dla tego rodzaju kredytów walutowych w euro. Wiele banków podwyższa wysokość marzy od udzielanego kredytu, nawet do 3 procent. Inne banki bardzo zwiększają limit dochodu, jaki musi osiągać kredytobiorca. Jeden z banków taki limit określił na kwotę 12 000 zł, co w praktyce nieomal uniemożliwia wzięcie kredytu w euro. Inną regulacją niektórych banków, mającą w praktyce zniechęcić kredytobiorcę do zdecydowania się na wzięcie kredytu w walucie obcej, jest narzucenie obowiązkowego ubezpieczenia na kredytowana część zakupu nieruchomości. Dodać należy, że to ubezpieczenie jest stosunkowo wysokie, co zwiększa znacznie koszty spłacania takiego rodzaju zobowiązania finansowego. Analitycy rynków finansowych zgodnie twierdzą, że dla osób chcących wziąć kredyt w euro jest to ostatni moment, jeśli oczywiście miałby to być kredyt na stosunkowo korzystnych warunkach. Bardzo możliwe jest bowiem, że za kilka miesięcy nie będzie już w Polsce banku, który zdecyduje się na sfinansowanie zakupu nieruchomości w euro. W tym wszystkim nasuwa się pytanie, dlaczego ma miejsce właśnie taka sytuacja, że banki wycofują się z udzielania kredytów w euro lub skutecznie odstraszają klientów od tego rodzaju finansowania zakupu nieruchomości. Możliwe, że chodzi o wysoki obecnie kurs euro, a co się z tym wiąże – nieoszacowanie złotówki. Kolejną przyczyną może być niestabilność i kryzys finansów publicznych w krajach strefy euro. Banki obawiają się nieprzewidzianych scenariuszy w tej kwestii, udzielanie kredytów hipotecznych w rodzimej walucie uważane jest za rozwiązanie bezpieczniejsze, łatwiej dokonać symulacji przyszłościowej tak zaciągniętego zobowiązania finansowego.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Comments

comments

You can leave a response, or trackback from your own site.